FUND EP178 - ผลการเลือกตั้งอินเดียกับอนาคตเชิงนโยบาย
Share this
FUND EP178 - ผลการเลือกตั้งอินเดียกับอนาคตเชิงนโยบาย
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ของอินเดียเรียกว่าผิดคาดจากที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ผิดหวัง<br>จากนี้ไปนโยบายทางเศรษฐกิจของอินเดียเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องติดตามมากขึ้น
Share this