วิธีการสะสมคะแนน / แลกรับของรางวัล
0 points
วันหมดอายุ:

รายละเอียดการสะสมแต้ม และลุ้นรับรางวัล จาก MET107คลื่นวิทยุ MET107FM  ได้เพิ่มบริการสะสมคะแนนการฟังผ่านวิทยุ ออนไลน์ ซึ่งสามารถสะสมคะแนนจากการฟังวิทยุบน Application Met107  โดยมีรายละเอียดการสะสมคะแนนดังนี้ 


1. ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Application Met107 ในหน้า Member  และกรอกรายละเอียดดังนี้

1.1 ชื่อ-นามสกุล

1.2 อีเมล์

1.3 เบอร์โทรศัพท์

1.4 วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of birth)

1.5 อาชีพ (Occupation)

1.6 รายได้ (Income)

*หมายเหตุ: หากทีมงานตรวจสอบเจอว่าผู้ใช้กรอกรายละเอียดข้อมูลเท็จ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


2. เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ใช้สามารถสะสมคะแนนจากการฟัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ทุกๆ การฟังอย่างต่อเนื่อง 15 นาที จะได้รับ 20 คะแนน โดยคะแนนที่สะสมได้สูงสุดต่อวัน คือ 1,000 คะแนน

2.2 คะแนนที่ได้รับจะมีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันแรกที่ได้รับคะแนน ดังนี้

            คะแนนในเดือนมกราคม จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 31 มีนาคม เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนกุมภาพันธ์ จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 30 เมษายน เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนมีนาคม จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนเมษายน จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 30 มิถุนายน เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนพฤษภาคม จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนมิถุนายน จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนกรกฎาคม จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 30 กันยายน เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนสิงหาคม จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนกันยายน จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนตุลาคม จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนพฤศจิกายน จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 31 มกราคม เวลา 00.00 น.

            คะแนนในเดือนธันวาคม จะถูกตัดทิ้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 00.00 น.


คะแนนที่ผู้ใช้สะสมไว้ จะสามารถนำมาแลกของรางวัลที่ทางบริษัทมีให้ โดยของรางวัลนั้นจะมี 2 ประเภทคือ

1. รางวัลที่แลกรับได้เลย เป็นรางวัลที่เมื่อใช้คะแนนแลกแล้วได้รับของรางวัลทันที

2. รางวัลที่ต้องลุ้นรับ เป็นรางวัลที่ใช้คะแนนแลกสิทธิ์เพื่อลุ้นรับของรางวัล

ทั้งนี้รายละเอียดของรางวัล ผู้ใช้สามารถดูได้ที่หน้า Member


กติกาการใช้คะแนน

1. เมื่อผู้ใช้มีคะแนนสะสมจากการฟังเพียงพอสำหรับของรางวัลที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถกด Redeem เพื่อทำการยืนยันในการแลกรับ/ลุ้นรับ สินค้านั้นๆ

*ในกรณีลุ้นรับ ผู้ใช้สามารถกด Redeem ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หมายความว่า ยิ่ง Redeem มาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก ทั้งนี้คะแนนที่ถูกตัดไปแล้วผู้ใช้จะไม่ได้รับคืน หากไม่ได้รับรางวัล

**ในกรณีแลกรับ ผู้ใช้สามารถแลกได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

2. การแลกของรางวัล ทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดจำนวนแต้มในการแลกของรางวัลนั้นๆ โดยผู้ใช้จะสามารถกดแลกของรางวัลนั้นได้ (หากมีแต้มเพียงพอสำหรับของรางวัลชิ้นนั้น) โดยเมื่อกดแลกแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

2.1 อีเมล์

  2.2 ชื่อ-นามสกุล

  2.3 ที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล

2.4 เบอร์โทรศัพท์

        2.5 รหัสหรือชื่อสินค้าที่ต้องการแลก

2.5 จำนวนสิทธิ์ที่ต้องการแลก (ขึ้นอยู่กับคะแนนที่คุณมี)

3. ผู้ใช้ที่เคยได้รับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท จะไม่มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลนั้นอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เคยได้รับรางวัลนั้นมา ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถกดแลกรางวัลได้ตามปกติ (หมายความว่าเมื่อกดแลกแล้วคะแนนก็จะถูกตัดออกไป) แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น


เงื่อนไขอื่นๆ

1. การจัดส่งของรางวัล จะจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้อาจมีรางวัลบางรายการที่ผู้ใช้ต้องเข้ามารับด้วยตัวเอง ที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 อาคารปฎิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-2451843

2. หากผู้โชคดีไม่สามารถติดต่อรับมอบของรางวัลได้ในภายในระยะเวลา 7 วัน หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือไม่สามารถทำตามเงื่อนไขและกติกาที่ระบุไว้ได้ จะถือเป็นอันสละสิทธิ์

3. ของรางวัลไม่สามารถซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกาหรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ร่วมสนุก แลกของรางวัลได้ง่ายๆ

เพียงดาวน์โหลด และสมัครสมาชิกบน MET107 Application