ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ ตั๋วชมภาพยนตร์ แอนเทเบลลัม หลอนย้อนโลก
0 points
วันหมดอายุ:

เงื่อนไขการรับบัตรชมภาพยนตร์


1.รับบัตรชมภาพยนตร์วันพุธที่ 16 กันยายน นี้ ที่โรงภาพยนตร์ SFX Cinema เซ็นทรัลพระราม9 ตั้งแต่เวลา  19.00 น. - 19.30 น.

2.รอบชมภาพยนตร์เวลา 19.30 น.

3.ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันการรับรางวัล  (ไม่สามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้ทุกกรณี)

4.รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


รายชื่อผู้โชคดี 


 1. Arnon Moratstian

 2. อาคม แซ่สึก

 3. วชิรากรณ์ สมพงษ์

 4. Yothanut Khuntisiri

 5. ชนกนันท์ กล้วยไม้

 6. Kunanon Hawiriya

 7. Sarayut Srijudanu

 8. ปวีณา วัลลภาทิตย์

 9. Narut Tatiyavongchai

 10. Sophon malilaphan

 11. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์

 12. ญาติกา  นิวพร

 13. กสานต์ สุขประสงค์

 14. สุชาดา พรมสุวรรณ์

 15. วรพจน์ หอวัฒนสุข

 16. Thanjira Namuangrak

 17. อัญชรัตน์ พิกุลสด

 18. Kijsarun Chanpo

 19. อริญชญา โพธิอินทะ

 20. สิรินญา คูณโชติพงศ์

 21. Lerdsak Junkla

 22. วริศ ผลสวัสดิ์

 23. นภสร กนกวัฒนะพันธุ์

 24. Siriwanee Supajaruwong 

 25. วริศ ผลสวัสดิ์

 26. kritsanin winwan

 27. Yok Angsiyanon

 28. เกียรติภูมิ พาชื่น

 29. สุชาดา พรมสุวรรณ์

 30. Yok Angsiyanon

 31. Sirinya khunchotiphong

 32. Tatchada Chanpornpong

 33. Uthandorn khongapun

 34. ฐิตินันท์ พจน์ด้วง

 35. ณัฐกานต์ ปานประชาติ

 36. Kornravee deemee

 37. ปัญจภัสร์ ศิวเมธีโรจน์

 38. Worawee Saei

 39. Natthika T.

 40. ณัฐชัย ลาภศิริผล

 41. อัมพะวา นั้นชัย

 42. วันศิริ กิจชนม์

 43. ณัฐชัย ลาภศิริผล

 44. บุญกิจ ประเสริฐวชิรกุล

 45. sarayut srijudanu

 46. เอกชัย เปียน้อย

 47. ณัฏฐรินทร สวัสดิ์ภักดี

 48. วัชรวิชญ์ ปิยโชติสกุลชัย

ร่วมสนุก แลกของรางวัลได้ง่ายๆ

เพียงดาวน์โหลด และสมัครสมาชิกบน MET107 Application